Vzdělávání

Podmínky soutěže AI 2024: Škola základ života

Gail Hanlon Editor

Partneři

Intel (hlavní partner)

https://www.facebook.com/IntelCZandSK

http://iq.intel.cz/

 

Nakladatelství Fraus (partner)

http://www.fraus.cz/

 

TN.cz (mediální parner)

http://tn.nova.cz/

 

Zadání soutěže

Soutěž je vyhlášena pro studenty druhého stupně základních škol (6. – 9. třída) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (prima – kvarta). V rámci soutěže budou školní týmy natáčet na tablet krátký film o maximální délce tří minut. Školní tým zahrnuje autory přihlášeného filmu v maximálním počtu pěti osob, z nichž každý může získat hlavní cenu – tablet s procesorem Intel Atom. Každou školu může reprezentovat libovolný počet týmů.

Filmy do soutěže jsou vymezené žánrem sci-fi a tématem školního prostředí. Soutěžící týmy mají za úkol natočit svou představu o tom, jak bude vypadat škola budoucnosti. AI je zkratka pro umělou inteligenci.

 

Materiály ke stažení

Plakát ve formátu A4

Plakát ve formátu A3

 

Pokyny pro soutěžící

 • Natočte na tablet krátký film v maximální délce tří minut podle uvedených podmínek a zadání.
 • Minimální rozlišení snímku je 576 x 720 pixelů (v systému PAL), nebo 480 x 720 pixelů (v systému NTSC). I zde ale platí: čím více pixelů, tím lépe.
 • Lhůta pro zaslání natočených filmů bude od 15. září do 3. října 2014. Nejpozději do 3. října 2014 se přihlaste do soutěže zasláním e-mailu na adresu ai2024@mediakom.cz s vaším filmem. Vzhledem k velikosti přílohy k jejímu odeslání využijte webovou aplikaci Úschovna.cz. Maximální velikost zaslaného snímku je 200 MB, pokud máte verzi i ve vyšší kvalitě, uchovejte si ji pro účely promítání v kině při případném postupu do finále. Do předmětu e-mailu uveďte AI 2024 a název vašeho filmu. Snímky, jež budou zaslány po tomto datu, nebudou do soutěže zařazeny.
 • Do textu mailu uveďte název filmu a jména a příjmení všech autorů (maximum je pět), kteří se podíleli na jeho vzniku. Nezapomeňte uvést e-mailový kontakt a telefonní číslo na členy týmu. V případě úspěchu a postupu do finále vás budeme kontaktovat prostřednictvím této e-mailové adresy a telefonního čísla. S vašimi osobními údaji bude nakládat pořadatel soutěže, společnost Mediakom, výhradně pro tyto účely.
 • Údaje uveďte v tomto formátu:

             Název: Název videa

             Název školy:

             Autoři:

Jméno Příjmení 1. autora, e-mail, tel. číslo

Jméno Příjmení 5. autora, e-mail, tel. číslo

 • Intel jako hlavní partner soutěže věnuje šest nejnovějších tabletů s procesorem Intel Atom jako hlavní výherní ceny. Pět tabletů vyhrají autoři vítězného filmu, jeden jejich škola. Dárkovými předměty od společnosti Intel a Nakladatelství Fraus budou oceněny i další týmy, které se umístí od 2. do 5. místa.
 • Limit ohledně počtu videonahrávek na jednoho soutěžícího je stanoven na maximálně pět filmů. Filmy, pod nimiž bude podepsán stejný autor, zaslané nad tento limit nebudou zařazeny do soutěže.
 • V přihlašovacím e-mailu uveďte jméno a adresu školy, za kterou soutěžíte. První místo v soutěži znamená odměnu i pro vaši školu, která vyhraje jeden tablet.
 • Vedle samotného filmu pošlete v příloze i jednu fotku z akce, která dobře ilustruje vaše natáčení. Podmínkou je, aby na fotce byl vidět tablet, kterým jste film natočili. Fotky vyhodnotíme a nejlepší budou odměněny.
 • Všechna přihlášená videa v soutěži můžete zhlédnout prostřednictvím https://www.youtube.com/user/IntelCZ. Nejzajímavější příspěvky a informace o soutěži se rovněž objeví na portálu mediálního partnera TN.cz a prostřednictvím sociálních sítí společnosti Intel a Nakladatelství Fraus.
 • Patnáct nejlepších filmů čeká 23. října 2014 v 13.00 – 15.00 finále – Festival filmů AI 2024 v pražském Bio Oko. Jejich autory budeme kontaktovat v pondělí 13. října a pozveme je společně s jejich třídou či dalšími fanoušky na slavnostní vyhlášení. Vyhlášení soutěže s nejlepšími filmovými nadějemi moderuje herec a moderátor Lukáš Hejlík.
 • O vítězích soutěže rozhodne porota ve složení Ondřej Neff, legenda české sci-fi, spisovatel a publicista; Karel Och, umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, Kamil Fila, filmový kritik a redaktor časopisu Respekt. Dále pak Marek Novák, student ČVUT a dvojnásobný medailista Intel ISEF a Pavel Svoboda, zástupce společnosti Intel.

Podmínky soutěže

 • Pořadatelem soutěže je společnost Mediakom s.r.o., Plavecká 12, Praha 2, IČ 28501080, která se podílí na její organizaci. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 15.9. do 23.10. 2014.
 • Soutěž je vyhlášena pro studenty druhého stupně základních škol (6. – 9. třída) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (prima – kvarta). V rámci soutěže budou školní týmy natáčet na tablet krátký film o maximální délce tří minut. Školní tým zahrnuje autory přihlášeného filmu v maximálním počtu pěti osob, z nichž každý může získat hlavní cenu – tablet s procesorem Intel Atom. Každou školu může reprezentovat libovolný počet týmů.
 • Účastníci soutěže nesmějí být příbuzní zaměstnanců partnerů soutěže ani nesmějí být nijak spřízněni s lidmi, kteří se přímo podílejí na udílení cen. Nebudou-li tyto podmínky splněny, zájemci nebudou do soutěže přijati.
 • Přihlášené filmy nesmějí soutěžící prezentovat až do dne vyhlášení výsledků soutěže v jiné soutěži, elektronických či tištěných médiích. Porušení této podmínky může mít za následek vyřazení přihlášeného návrhu ze soutěže.
 • Pokud se ukáže, že snímek jakýmkoli způsobem porušuje autorská práva, či odporuje platným právním předpisům, bude to mít za následek vyřazení příspěvku a vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící přihlášením svého příspěvku prohlašuje a stvrzuje, že jeho příspěvek není nijak v rozporu s autorským právem, či jiným platným právním předpisem ČR. Pokud by se v průběhu soutěže či po jejím skončení prokázalo, že toto prohlášení neodpovídá skutečnosti, veškeré následky z tohoto jednání ponese soutěžící, nikoli organizátor.
 • Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za eventuální nedoručení snímků z důvodů přerušení internetového spojení nebo chybné komunikace či jiných elektronických selhání ani za případnou ztrátu či opožděné doručení. Organizátor nenese zodpovědnost ani v případě, že elektronické soubory dorazí poškozené, nečitelné či neúplné.
 • Odesláním mailu s přihlášeným filmem na e-mailovou adresu ai2024@mediakom.cz vyjadřují všichni autoři filmu svůj souhlas s podmínkami soutěže a s tím, že jejich film a jejich jména a příjmení a název školy budou k dispozici pro zveřejnění na internetu a na sociálních sítích a též dojde prostřednictvím tiskové zprávy k předání těchto údajů médiím. Soutěžící souhlasí se zveřejněním výsledků soutěže, výsledného pořadí a údajů o výherci. U soutěžících, jejichž film postoupí do finále, bude vyžadován písemný souhlas rodičů či zákonného zástupce s účastí na této akci, podmínkami soutěže a zpracováním osobních údajů.
 • Před uveřejněním na internetu budou všechny snímky nejprve podrobeny kontrole. Jakékoliv snímky s nevhodným, hanlivým, či potenciálně urážlivým obsahem nebudou v soutěži zaregistrovány.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky soutěže, případně tato pravidla obchází.
 • Provedením registrace soutěžící souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci budou zpracovány pořadatelem jakožto správcem, a to výlučně pro účely vyhodnocení akce, předání odměn a informací týkajících se soutěže, přičemž k předání údajů dojde pouze v rozsahu výše uvedeném. Údaje budou zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů). Zpracovávané osobní údaje je možné změnit a/nebo doplnit zasláním emailu na adresu: ai2024@mediakom.cz. V takovém případě budou osobní údaje aktualizovány či vymazány. Soutěžící mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo požadovat informace o způsobu zpracování těchto údajů ve smyslu § 12 zákona o ochraně osobních údajů.
 • Pořadatel a partneři soutěže jsou dále oprávněni použít po neomezeně dlouhou dobu soutěžní snímky a fotografie z natáčení a z vyhlášení soutěže (festival) k nim patřící informace pro účely propagace. Do jednoho roku po skončení akce budou osobní údaje zlikvidovány s výjimkou údajů, jejichž uchování je správci, případně partnerům akce předepsáno jinými právními předpisy.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pozměňovat tyto soutěžní podmínky a kdykoli z jakéhokoli důvodu a bez předchozího varování soutěž pozastavit nebo zrušit.
 • Odborná porota/porota složená ze zástupců nominovaných pořadatelem soutěže vybere ze všech filmů zařazených do soutěže 15 nejlepších, které postoupí do finále.
 • O pořadí filmů ve finále rozhodne odborná porota na základě odborných kritérií, zejména originality a kvality snímku s ohledem na zadání soutěže, její žánr a téma. Pořadatel soutěže bude celkové výsledky prezentovat prostřednictvím webové stránky iq.intel.cz/ai2024 a dalších komunikačních kanálů partnerů.
 • Ceny pro týmy, které se umístí do 5. místa včetně, budou předány na Festivalu 23.10. 2014. Soutěžícím, kteří se umístí do 5. místa a nebudou přítomni při vyhlášení, budou ceny zaslány poštou na adresu, kterou uvedli při registraci. Nepřevzaté ceny propadají ve prospěch pořadatele a partnerů soutěže.
 • Vyhlášené výsledky jsou konečné bez možnosti odvolání.

Sdílet tento článek

Související témata

Vzdělávání

Přečíst další