Zdraví

Drony zachraňují přírodu i lidské životy

Gail Hanlon Editor

Světová zdravotnická organizace WHO odhaduje, že od posledního propuknutí eboly v západní Africe v březnu 2014 zemřelo 11 314 lidí. Toto propuknutí dosáhlo rozměrů epidemie z mnoha důvodů, včetně skutečnosti, že počáteční úmrtí související s nákazou tímto virem v izolovaných oblastech zůstala nepovšimnuta, dokud se nemoc nerozšířila.

Vědci proto pohlížejí na bezpilotní letadla neboli drony jako na rychlý, dostupný způsob, jak diagnostikovat pacienty v odlehlých oblastech.

Doktor Timothy Amukele, patolog v institutu Johns Hopkins School of Medicine, poukázal na to, že provádět u pacientů krevní testy může být obtížné nebo nemožné v případě, že nejbližší patologická laboratoř je od vesnické kliniky vzdálená dva dny chůze a jízdu trajektem. V té době už je biologický vzorek nejen nevhodný pro testování, ale pacienta už také nemusí být možné zachránit.

Amukele byl skeptický, když jeden prostgraduální student poprvé vznesl nápad využívat pro přepravu krevních vzorků bezpilotní letadla. “

„Nemluvíme tu o posílání knížek nebo bot z Amazonu,“ říká. „Krev je mnohem citlivější. Musí být zachována její integrita.“

Čím více o tom však přemýšlel, tím zajímavější se mu tento nápad zdál.

„Je to levnější než motorky, které jsou obvyklým dopravním prostředkem v Africe,“ říká Amukele. „Nemusíte si dělat starosti s nedostatkem cest nebo obtížným terénem, protože se jedná o vzdušnou cestu.“

drones for social good 1

V červenci Amukele pracoval se dvěma konstruktéry UAV a prováděli test vhodnosti v lokalitě u Baltimoru. Vzali 56 krevních vzorků darovaných dobrovolníky a naložili je do bezpilotního letadla, které letělo až 38 minut.

Dalších 56 vzorků bylo pro srovnání převáženo autem.

U vzorků, které přepravovalo bezpilotní letadlo, se nakonec neprokázalo zhoršení v důležitých vlastnostech jako počet červených krvinek a hladina glukózy, což prokázalo, že bezpilotní letadla by mohla být reálnou alternativou pro přepravu vzorků.

Tato metoda přepravy by fungovala pro nejběžnější laboratorní testy, které tvoří až 80 procent všech prováděných laboratorních testů.

Jako rozšíření tohoto důkazu koncepce provedl Amukele druhou fázi testování na konci října, kdy zkoumal efekt letu bezpilotním letadlem na živé vzorky mikrobů. Ty jsou druhem používaným pro méně běžné (avšak stejně důležité) mikrobiologické testy, například ty, při kterých se pěstují bakterie pro infekci plic nebo močových cest, aby se určila citlivost vůči specifickým antibiotikům.

Amukele je ve fázi shromažďování a analyzování dat, ale říká, že předběžné výsledky byly slibné.

Další na řadě je testování v reálném světě: pilotní projekt na zemi a ve vzduchu ve venkovské oblasti východní Afriky.

Amukele, jehož výzkumné zájmy jsou zaměřeny na zlepšení kvality klinických laboratoří v subsaharské Africe už od té doby, kdy strávil jako dítě nějakou dobu v Nigérii, pracoval spolu s vládními úředníky a lékařským personálem v této oblasti poslední měsíce na přípravě spuštění pilotního projektu.

„Pokud to bude fungovat, dopad bude ohromný,“ říká Amukele a zdůrazňuje, že při zlepšení přístupu budou pacienti diagnostikováni a léčeni dříve.

Pro Amukeleho to znamená, že technologie bezpilotních letadel bude zachraňovat životy.

Nákladová efektivita bezpilotních letadel ve srovnání se současnými metodami přepravy by mohla pomoci k tomu, že velmi potřebná lékařská pomoc bude moci dosáhnout odlehlých oblastí. Amukele říká, že by to mohlo změnit způsob, kterým jsou vzorky dopravovány ve všech částech světa.

Obdržel poptávku z Indonésie, kde mnoho z 900 obydlených ostrovů tohoto souostroví postrádá lékařskou laboratoř na testování vzorků.

Kliniky a nemocnice ve velkých městských centrech ve Spojených státech jej oslovily s tím, že by chtěly využívat bezpilotní letadla jako rychlejší, nákladově efektivnější způsob přepravy vzorků přes celé město do centrální laboratoře na analýzu.

drones for social good 2“

„Bezpilotní letadla se nyní využívají na pomoc lidstvu a řešení globálních problémů,“ říká Eddie Codel, digitální fotograf a dronový nadšenec před prvním filmovým festivalem Flying Robot International Film Festival, který se koná 19. listopadu v San Franciscu. Na festivalu byla i kategorie věnovaná „bezpilotním letadlům konajícím dobro“.

„Využívají se k boji s požáry a hledání pohřešovaných lidí,“ říká Codel. „Využívají se ke sledování životního prostředí. Umožňují přístup k lidem v oblastech, které jsou jinak nedostupné, a dodávají jim pomoc a zásoby.“

Možnosti využití nemají hranice, stejně jako představivost, říká.

Zde jsou čtyři filmy o bezpilotních letadlech konajících dobro, které budou uvedeny na festivalu příští týden:

Syria Airlift Project využívá bezpilotní letadla k dodávkám potravy a lékařské pomoci ve válkou zkoušené Sýrii, aniž by při dodávání této pomoci vystavoval riziku další osoby.

Mark Jacobsen, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Uplift Aeronautics, říká, že vidí bezpilotní letadla jako způsob boje proti těm, kteří využívají hlad a nedostatek lékařské péče jako zbraně ve válce.

Skycatch Relief poskytl úlevu v Nepálu po dubnovém zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály, které oblast proměnilo v hromadu sutin. Drony Skycatch dodaly pomocné zásoby jako izolační přikrývky a pláštěnky pro téměř 3 miliony evakuovaných lidí, navíc využily trojrozměrné mapování k posouzení poškození budov a historických lokalit, aby se určila jejich obyvatelnost a možnosti oprav.

V roce 2014 cestovaly drony Tushevs Aerials do peruánské Amazonie, kde Rainforest Airforce začala cvičit domorodé vůdce k využívání bezpilotních letadel ke sledování a ochraně deštného pralesa v jejich zemi.

Výcvik uspořádala organizace AIDESEP, největší síť domorodých obyvatel Peru, s účastníky z provincií Loreto a Madre de Dios Amazon.

https://www.youtube.com/watch?v=xTIUBN70c-Q?feature=oembed

Waterfly, projekt ve spolupráci MIT a University of Toronto, využívá nejnovější snímací technologii a roj bezpilotních letadel ke kontrole jezer a řek. Cílem je identifikovat mikroskopickou kyanobakterii, která může ohrozit divokou zvěř, lidské zdraví a pitnou vodu.

Vzdušní roboti pracují jako tým a využívají hyperspektrální snímkování a vodní zkoušky ke sběru dat o ekologii vody, která pak přes web posílají vědcům zpět.

https://www.youtube.com/watch?v=a0ec5aS_NeA?feature=oembed

Jak se bude technologie dále rozvíjet, vynoří se nové příležitosti, říká Codel. „Bezpilotní letadla mohou rozšiřovat hranice možného,“ říká. „Mohou sloužit k šíření naší lidskosti.”

Sdílet tento článek

Související témata

Zdraví

Přečíst další